İngilizce Öğretmenliği

Program bilgileri
Girne Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünün amacı öğrencilerin temel dil bilgisi ve becerilerini geliştirdikten sonra, onları dil öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımlarıyla tanıştırarak aldıkları eğitimi pedagojik formasyonla pekiştirmek yoluyla; İngilizce dilinin etkin kullanımı ve öğretimi konularında donanımlı öğretmen adayları yetiştirmektir.

Öğrenciler dört yıllık eğitim sürecinin ilk iki yılında sözlü ve yazılı dil becerilerini geliştirmelerini sağlayacak derslerin yanında, eğitim psikolojisi, sosyolojisi ve felsefesi ile tanışmakta, öğretim ve araştırma yöntemleri, öğrenme yaklaşımları ve dil edinimi gibi eğitim bilimleri dersleriyle teorik bilgilerini geliştirmekte ve İngiliz edebiyatı, yabancı dil ve bilişim teknolojileri gibi derslerle kişisel gelişimlerini desteklemektedirler.

Üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri ise, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, çocuklara yabancı dil öğretimi, ders içeriği geliştirmek, İngilizce öğretiminde sınav hazırlamak, topluma hizmet uygulamaları, okullarda rehberlik ve çeşitli seçmeli deslerle öğrencilere alan bilgisinin yanı sıra öğretim yetkinliği için temel olan iletişim becerileri kazandırmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümünde; yabancı dil dersleri, Türkçe ve Atatürk İkeleri ve İnkılap Tarihi haricindeki tüm dersler İngilizce dilinde öğretmekte ve değerlendirilmektedirÜniversitemizin İngilizce programlarına yerleşen öğrenciler, iki aşamalı bir İngilizce Yeterlik Sınavına tabi tutulur. Yeterli puanı alamayan öğrenciler lisans eğitimleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilir.

Yeterli düzeyde İngilizce bildiklerini belgeleyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan  muaf tutulurlar ve doğrudan kayıtlı oldukları programa başlamaya hak kazanırlar. Detaylı bilgi için lütfen İngilizce Hazırlık Programı sayfasını ziyaret ediniz.

Misyonumuz

İngilizce Öğretmenliği Bölümü;

  • Dilin yaşayan ve sürekli değişen yapısının bilincinde olduğundan İngilizce öğretmenliğini sadece bir kariyer olarak değil, yaşam boyu eğitim gerektiren ciddi bir uğraş olarak değerlendiren
  • Ezbere dayalı, sadece öne çıkan kişi ve kaynakların işaret ettiği dil bilgisi ve teorilerini tekrar edebilen tek tip öğrenci yaratan geleneksel eğitim sistemleri yerine, mutlak olduğu düşünülen bilgilerin bile birçok bilimsel kaynağın karşılaştırmalı süzgecinden geçirilerek sağlamasının yapıldığı, bundan sonraki aşamalarda da yeni bilgiler ışığında tekrar değerlendirilerek “değişime açık olgular” olarak kabul edildiği; çoğulcu ve katılımcı eğitim planlama ve uygulamalarını benimseyen
  • Eleştirel yaklaşım, bağımsız düşünce ve yenilikçilik esaslarını temel alarak oluşturulmuş İngilizce öğrenim ve öğretim tecrübelerini, özellikle beşeri ve sosyal bilimler bağlamlarıyla ilişkilendirerek bir yaşam becerisi olarak değerlendiren
  • Dil öğreniminin gerçekleştirileceği her “sınıfı” kendi şartlarıyla değerlendirerek doğru öğretim yöntemleri geliştirebilen
  • Çalışma alanındaki sorunları değerlendirirken yerinde tespitler yapabildiği gibi etkili çözümler de üretebilen
  • Karşılaştığı fiziksel koşullar ne denli zor olursa olsun yaratıcılığı geliştiren eğitim uygulamaları arayışından ödün vermeyen dil eğitimcileri yetiştirmeyi hedefler.

Mezunlarımızı bekleyen kariyer olanakları
Girne Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunları devlet ve özel okullarda ilk ve orta öğretim düzeyinde İngilizce öğretmenliği yapabilecekleri gibi eğitim bakanlıklarının öğretim materyalleri, müfredat belirleme ve eğitim denetimi birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca İngilizce dilinde güçlü iletişim becerileri gerektiren çeviri, medya, dış  ilişkiler, halkla ilişkiler, turizm ve benzeri sektörlerde çalışabilir, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında lisansüstü eğitim alarak yüksek öğrenim kurumlarında iş olanaklarını daha da genişletebilirler.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Lisans Programından Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar:

Programa dahil olan öğencilerin toplam 148 kredi tamamlamaları ve genel not ortalamalarının  4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.