Ölçme ve Değerlendirme Esasları
Not Aralığı Harf Katsayı
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
60-69 DC 1.5
50-59 DD 1
49 ve aşağısı FF 0