Dekan Mesajı

“Geleceğin Güvencesi Sağlam Temellere Dayalı bir Eğitime, Eğitim ise Öğretmene Dayalıdır.”
M. Kemal ATATÜRK

“Eğitim Bilimleri” kavramı temelde eğitim ve okulla ilgili tüm süreçleri ve ana başlıkları kapsayan genel bir alanı tanımlamaktadır. Öğrenme psikolojisinden, okul rehberliği ve danışmanlığına, ölçme değerlendirme yöntemlerinden, sınıf yönetimine, eğitim programlarının geliştirilmesinden okul yönetimi ve eğitim politikalarının belirlenmesine uzanan geniş bir yelpazedeki pek çok çalışma konusu eğitim bilimleri başlığı altında yer almaktadır. Bugün “eğitim bilimleri” alanı, yalnızca öğretmen yetiştirmekle ilgili bir çalışmalar bütünü olmaktan çıkmış, aynı zamanda çocukluktan yaşlılığa her düzeyde verilebilecek eğitimlerin içerik ve yöntem planlamasının kuramlaştırıldığı, bunlara ilişkin eğitim politikalarının değerlendirildiği kapsamlı bir bilim dalına dönüşmüştür.

Günümüzde eğitim olgusunun kapsamı genişlemiştir
Tüm bunlara ek olarak “eğitim” olgusu büyük ölçüde örgün öğretim süreçlerini ana uğraşı gören klasik eğitim anlayışı ve sınırlarının ötesine geçmiş, okulöncesi, uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, sürekli eğitim gibi yeni süreçleri de kapsamaya başlamıştır. Eğitim-öğretimle ilgili bilgi ve becerilerin her alanda bireylere ek avantajlar sağladığı günümüz profesyonel yaşamında, “eğitim bilimleri” alanının kapsamı içindeki dersler sadece öğretmen olmak isteyen öğrencileri değil, her alandan bireyleri ilgilendirmektedir. “Eğitim bilimleri” bilgisi, kişilerin hem kendi özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında kullanabilecekleri temel donanımı da sağlamaktadır.

Prof. Dr. Gökmen DAĞLI
Eğitim Fakültesi Dekanı