Yönetmelikler

Sınav Kuralları

Madde 1 – Öğrencilerin, sınav listesinde isimlerinin belirtildiği salonda sınava girmeleri gerekmektedir. İsmi listede bulunmayan öğrenciler, fakültenin tespit ettiği salonda sınava girmek zorundadır
Madde 2 – Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 3 – Kendine sınav hakkı sağlamak üzere Girne Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminden aldığı belgeyi başkasına vererek kullandıran veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanan öğrenci Disiplin Kuruluna sevk edilerek uzaklaştırma cezası alır.
Madde 4 – Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri kimlik kartını yanında bulundurmayan ve/veya tanınmayan öğrenciyi sınava almama hakkına sahiptir.
Madde 5 – Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir öğrencinin yerini değiştirmek yetkisi sınav gözetmenlerine aittir. Sınava giren öğrencilerin yoklaması, sınav salonu yoklama listesi ile yapılacak ve salon başkanı, gerekli gördüğünde sınavda uyulacak kuralları öğrencilere hatırlatarak sınav kâğıtlarını dağıtılmasını sağlayacaktır.
Madde 6 – Yoklama kağıdı sınav esnasında sınav salonunda bulunan öğrenciler tarafından imzalanır, sınav bitiminden sonra imzalanamaz.
Madde 7 – Sınav kağıtları dağıtıldıktan sonra gelen öğrenciler, salon başkanının izni olmadan sınava giremez.
Madde 8 – Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile öğrenciler, sınav gözetmeninin izni olmadan sınav salonundan dışarı çıkamaz.
Madde 9 – Sınavı biten öğrencilerin, sınav salonundan çıkmalarına izin verildiği andan itibaren sınav salonuna giriş yasaktır.
Madde 10 – Öğrencilerin sınava; çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, tablet, bilgisayar, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan elektronik/akıllı saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri yasaktır. Salonlara giriş esnasında görevliler arama yaparak, bahsi geçen cihazlara sınav bitimine kadar el koyarlar.

Not Çizelgesi

Not Aralığı Harf Katsayı
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
60-69 DC 1.5
50-59 DD 1
49 ve aşağısı FF 0