Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz
21. yüzyıl toplum ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, araştıran, araştırırken sorgulayan, katılımcı, paylaşımcı, üretebilen, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak toplumsal değerlere saygılı eğitim neferleri yetiştirmektir.

Misyonumuz
Eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştirmektir.