Türkçe Öğretmenliği

2013 yılında kurulan Girne Üniversitesi bünyesinde yer alan Eğitim Fakültesi’nin Türkçe Öğretmenliği Bölümü güçlü akademik kadrosuyla eğitim öğretime devam etmektedir.

Bölümümüz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun temel amaç ve hedeflerine uygun olarak Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak çocuklar ve gençler yetiştirmektedir.

Girne Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü tamamlayan öğrencilerimiz alanları ile ilgili lisans diploması almaktadırlar.

Programın amacı ve hedefleri

Amaç: Bölümümüzün amacı, orta öğretim (11-15 yaş dönemi.) çocuklarına Türkçe’yi doğru kullanabilme, okuduğunu ve dinlediğini anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak, ulusal dil bilincine sahip, Türk Dili’ni koruyup kollayan öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef: Bölümümüzün hedefi, Türkçe Eğitimi, Öğretimi kuram ve uygulamalarla ilgili akademik araştırmalar, yayınlar sunan, disiplinler arası işbirliği sağlayan, bir üst seviyedeki eğitimleri takip eden, yönetici özelliklere sahip, yenilikçi, özgün çözümler üreten, bilimsel, sosyal özelliklerle donanmış Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Programın en güçlü yönleri
Girne Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümümüz, öğrencilerimizin kuramsal, uygulamalı araştırmalara katılımlarını sağlamak, en yeni teknolojileri kullanmalarını, takip etmelerini desteklemek ve onlara en yüksek kalitede bir eğitim öğretim hayatı sunmak için kurulmuştur. Kullanılan eğitim öğretim yöntemlerimiz, bu amacı destekler niteliktedir:

  • Ders ve sınıf içi etkinlikler,
  • Grup çalışması,
  • Okuma,
  • Ödev,
  • Proje Hazırlama,
  • Seminer,
  • Uygulama,
  • Sosyal Faaliyet,
  • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması.
  • İş Olanakları

Girne Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezun öğrencilerimiz;
Devlet okullarının ilköğretim seviyelerinde ve özel kurum kapsamında yer alan etüt, dershane, kolejlerde Türkçe derslerine girebilirler.

Eğitim Fakültelerinde ya da Fen Edebiyat Fakültelerinde yüksek lisans yaparak akademik alanda ilerleyebilirler.

Kendilerini edebiyat, yazı yazma ve konuşma alanlarında geliştirerek dergi, gazete, televizyon sahalarında çalışabilirler.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar
Girne Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için;

Ders planlarındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak,

4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak koşullarına sahip olmaları gerekir.