Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Amaçlarımız ve hedeflerimiz
Programın amacı, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmektir. Mutlu, uyumlu ve üretken bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak adına programımızda verilen “kişilerarası iletişim becerileri – temel yaşam becerileri, bilişsel, bedensel, psiko-sosyal gelişim alanları bilgisi, psikolojik ölçme araçlarını kullanarak araştırma yapabilme becerileri” ayrı bir öneme sahiptir.

Mezunlarımızı bekleyen iş olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Diploması” alırlar. Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çok geniş bir alanda çalışabilen mezunlarımıza Milli Eğitim Bakanlığı’nda rehber öğretmen (psikolojik danışman) unvanı verilmektedir.

Bölüm olanaklarımız
Biri 20 ve ikisi 30 bilgisayarlı laboratuvarlarda uygulamalı eğitim görebilme, yetkin öğretim kadrosu, ortaöğretim ve meslek liselerinde staj olanağına sahiptir.