Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi İş Birliğinde Düzenlenen “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi” Girne Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi


Açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, YÖDAK Başkanı Prof Dr. Turgay Avcı’nın katılımı ile gerçekleştirilen  kongreye dünyadan 365 bilim insanı katıldı. Kongre öncesinde Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü de imzalandı.

Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ve uygulamalı ve sosyal bilim alanlarında birçok konuyu ve araştırmayı bir araya getiren “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi”, Girne Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Farklı bakış açılarıyla sorunları incelemeyi ve araştırmaların ilerlemesine katkıda bulmayı hedefleyen kongre, üç gün süren yoğun bir etkinlik olarak gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından toplam 365 bilim insanı, 221 bildiri sunarak kongreye katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreyi siyasetçiler ve bilim insanlarının yanı sıra 400’ün üzerinde öğrenci takip etti.

Kongrenin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ve gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından, yüz yüze ve çevrimiçi olarak bildiri sunumları gerçekleştirildi.


İki üniversite arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzalandı!
Düzenlenen kongrenin öncesinde Girne Üniversitesi Rektörlüğünde; Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversiteleri adına  “Akademik İş Birliği Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokole göre, her iki üniversitenin bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapılmasının yanı sıra, bilimsel araştırmalar, projeler ve bilimsel yayınlar konularında iş birliği yapılacak. Ayrıca, öğretim elemanı değişimi ve ortak kongre, konferans, sempozyum, atölye çalışmaları gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesi gerçekleştirilecek.

 


Ersin Tatar: “Gelecek, gençlerindir!”
Açılış konuşmasına, geleceğe umutla bakabilmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kuvvetli bağlar için ise yeni fikirler ve vizyonların ortaya konulması, iletişim çağından yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteler arasındaki iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü çalışmaların devlet kademelerinde planlı bir şekilde desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gelecek, gençlerindir. Gençler milletin mirasını devralacak, yön verecek ve yönetecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi olduğunu hatırlatarak alt ve üst yapı yatırımları, yükseköğrenim, tarım ve turizm alanlarındaki faaliyetlerle geleceğe sağlam bir şekilde ilerlediklerinin altını çizdi.


Zorlu Töre: “Üniversitelerin, tarih bilincini öğrencilere kazandırma konusunda büyük bir sorumluluğu bulunuyor.”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise açılış konuşmasına, Kıbrıs Türklerinin 1571 yılından beri bu topraklarda çok büyük mücadeleler verdiğini belirterek başladı.

Kıbrıs Türklerinin Osmanlı’nın torunları olduğunu vurgulayarak, İngiliz yönetimi sırasında Kıbrıs Türklerinin kimliklerini başarılı bir şekilde koruduğuna dikkat çeken Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1963-1974 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı ve Mücahitlerin, Rum topluluğuna karşı büyük bir direniş sergilediğini de ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “20 Temmuz 1974 yılında ana vatanımızın yapmış olduğu Mutlu Barış Harekatı, adaya barış getirdi. Üniversitelerin bunları anlatma ve tarih bilincini öğrencilere kazandırma konusunda büyük bir sorumluluğu bulunuyor” ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Turgay Avcı: “Mezunlarımız, KKTC’yi birçok ülkede tanıtarak başarılı bir şekilde temsil ediyor.”
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, ise “KKTC’nin uluslararası platformda en güzel tanınma yolu, eğitim için gelen yabancı öğrenciler ve mezun olanlar öğrencilerimizle olacaktır. Mezunlarımız, KKTC’yi birçok ülkede tanıtarak başarılı bir şekilde temsil ediyorlar” dedi.

Üniversitelerin dünya sıralamalarında daha iyi bir yerde bulunabilmeleri açısından kalite çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turgay Avcı, Girne Üniversitesi’nin büyük başarılar gösterdiğini ve çok kısa bir sürede her alanda çok hızlı geliştiğini belirtti.


Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Tüm bu çalışmalar, gelecekte sosyal bilimleri etkileyebilecek fikirlerin gelişmesine katkı sağlayacak bir platform oluşturuyor.”
Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasına, “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi”nin Selçuk Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yapılmasından büyük onur ve şeref duyduğunu, bundan sonra da Selçuk Üniversitesi ile iş birliklerinin devam edeceklerini ifade ederek başladı.

Kongre süresince gerçekleştirilen oturumların, panellerin ve sunumların, sosyal ve uygulamalı bilimlerdeki güncel konuları ele aldığını belirten Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Tüm bu çalışmalar, gelecekte sosyal bilimleri etkileyebilecek fikirlerin gelişmesine katkı sağlayacak bir platform oluşturuyor” dedi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Selçuk Üniversitesi ile Girne Üniversitesi arasında imzalanan “Akademik İş Birliği Protokolü”ü ile eğitim, öğretim alanlarında ortak projeler yürüteceklerini, birlikte bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapacaklarını da belirtti. Ayrıca öğretim elemanları arasında değişim programları düzenleyeceklerini, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif etkinlikler ve bilimsel toplantılar düzenlemeyi amaçladıklarını da belirten Prof. Dr. Salihoğlu, “Her iki üniversiteyi de tanıtmayı içeren birçok alanda çalışmalar yapacağız” dedi.


Prof. Dr. Metin Aksoy: “Günümüzde, sosyal bilimlerin yanı sıra birçok bilim dalında büyük değişim ve dönüşümlere şahitlik ediyoruz.”
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”nin, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Girne Üniversitesi arasındaki iş birliği ile gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı ile birlikte ortaya konulan hedeflerin öneminin farkında olduklarını ve üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla bu önemli atılıma katkıda bulunduklarının altını çizdi.

Kongrenin, Cumhuriyetin ilanının, bir asrı devirmesinin onuruna özel olarak hazırladıkları “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Etkinlik”in programının çok özel bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, “Günümüzde, sosyal bilimlerin yanı sıra birçok bilim dalında büyük değişim ve dönüşümlere şahitlik ediyoruz. Bu çağda, sosyal bilimler alanında da her geçen gün yeni uzmanlık alanları ve alt disiplinlerin ortaya çıktığı bir süreci yaşamaktayız. Aynı zamanda, bütüncül yaklaşımlar ve karma metodoloji kullanan araştırmaların sosyal bilimlerde daha fazla önem kazandığını görmekteyiz” dedi.


Prof. Dr. Gökmen Dağlı: “Düzenlenen bu kongre ile farklı eğitim uygulamalarıyla, disiplinler arası bakış açılarıyla uyumlu bir tablo oluşturarak çeşitli eğitim alanlarından gelen akademisyenlere gerekli bilgi akışı sağlanıyor.”
Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ise kongrenin araştırma alanlarındaki kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunları ele alarak bilgi paylaşımını artırma amacını taşıdığını belirtti. Ayrıca, kongrenin başta Türk Dünyası olmak üzere dünya genelinde sosyal bilimler, mühendislik ve sağlık bilimleri gibi uygulamalı bilim alanlarındaki sorunları farklı teorik ve yöntemsel yaklaşımlarla inceleyen araştırmalara büyük katkı sağlayacağınında altını çizdi.

Prof. Dr. Dağlı, “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi”nin KKTC’de yapılmasının, siyasi ve ekonomik alanda sağlanan desteğin yanı sıra bilimsel alanda da önemli bir katkı olduğunu belirterek “Kıbrıs ve Türk Dünyası temalı birçok kongre ile bu süreci devam ettirme amacındayız” dedi.

“Düzenlenen bu kongre ile farklı eğitim uygulamalarıyla, disiplinler arası bakış açılarıyla uyumlu bir tablo oluşturarak çeşitli eğitim alanlarından gelen akademisyenlere gerekli bilgi akışı sağlanıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Gökmen Dağlı, “Kongrede toplam 270 bildirinin 49’u yüz yüze, 221 ise çevrimiçi olarak yapıldı. Özellikle çevrimiçi olarak sunulan bildirilerde 345 yabancı bilim insanının kongreye katılmış olması KKTC’nin tanınmasında önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.